raffael_068-242x300

VAŽNI DATUMI :
11. novembar 2016. rok za podnošenje prijava za učešće sa temom ili posterom,
11. novembar 2016. za apstrakt i profesionalni CV.