III REGIONALNА NAUČNA KONFERENCIJА

Osnovna strateška tema

“REVITALIZACIJA KULTURNOG I PRIRODNOG NASLEĐA U REGIONU JUGOISTOČNE EVROPE“ 2006-2016.

8-10 decembar 2016. Alfa BK  Univerzitet u Beogradu

 

Tema konferencije

 

„Rezultati revitalizacije kulturne i prirodne baštine u regionu Jugoistočne Evrope u periodu od 2006 do 2016“