Zaduženi za korespodenciju i obaveštenja:

Aleksandar Joksimović, stručni saradnik, ALFA BK  Univerzitet,

+ 381 11 26 99 039/214, + 381 63 88 47847

Email:  rsc.icom see@alfa.edu.rs

Iva Ljesar, asistent, ALFA BK  Univerzitet,

+ 381 11 26 99 039/214,  + 381 65 22 53 252

Email: rsc.icom see@alfa.edu.rs

Maja Bjeletić, poslovni sekretar, ALFA BK  Univerzitet

+ 381 11 26 99 039,  + 381 64 54 88 515

Email: rsc.icom see@alfa.edu.rs

 


11070 Novi Beograd, Palmira Toljatija 3, Srbija

Tel. +381 11/2699-039; Faks 011/2609-752

www.alfa.edu.rs